Verslag zomerreünie 7, 8 en 9 september 2012

Onze zomerreünie vond dit jaar plaats in het mooie historische Zuiderzeestadje Kuinre.

VEHH12 1

Daartoe was op uitnodiging van Jan Mast besloten tijdens de ledenvergadering op 30 maart 2012.
Aanleiding was het 100-jarig bestaan van de zeilpunter KU 11, waaraan in Kuinre de nodige aandacht zou worden besteed tijdens de Open Monumentendag op 8 september.

Het is een zeer geslaagd weekend geworden, vooral dankzij de bijzonder goede organisatie en de gastvrije ontvangst door de heren (en dames) van SKIP, de Stichting Kuinre In Promotie. En ook nu weer prachtig weer.

In de loop van vrijdag voegden zich 7 VEHH-boten bij de KU 11, die al lag te pronken aan de kade van Kuinre: de Staverse Jol Vrouwe Anna Margaretha samen met de schouw van Jurjen de Jong, de motorpluut Tob Nooit, de Beulakers Phoenix, Zwalker en Stormvogel en de zeilpunter KU 12. De Staverse Jol Bruintje Beer had van de verkeerde honing gesnoept en was daar even onwel van geworden. Zij arriveerde daarom een dag later, met als altijd opgewekte bemanning. Karakter!
VEHH12 3

De vaarroute naar Kuinre was voor velen nieuw en een aangename verrassing. Het mooie landschap verdient het zonder meer om de mast eens te strijken

Aan boord bij de familie Both was ook Pier Piersma van de bekende rond- en platbodemwerf te Heeg en samen werd genoten van een gezellige borrel, waarna de hele groep voor de maaltijd vertrok naar restaurant de Wipkip(!) aan de rand van het mooie Kuinderbos. Na afloop werd de koffie door SKIP geserveerd op het plein voor de kerk.

VEHH12 4De aandacht van SKIP voor de gasten ging zover dat zelfs een “eigen” afsluitbare toilet-unit was geregeld, waarvan het sleutelbeheer in handen werd gegeven van een vertegenwoordiger van de beoogde gebruikers. Op zaterdag, Open Monumentendag, kondigde de fraai uitgedoste dorpsomroeper het programma van de dag aan, waarna de plaatselijke drumband en majorettekorps oren en ogen kwam strelen.

De Huismanboten lagen toen al fraai gepavoiseerd te pronken langs de kade en kregen veel  belangstelling.Opvallend was daarbij het regelmatig klinkende deskundige commentaar, de klassieke boten van onze werf zijn in deze streek bekend en geliefd.

VEHH12 10

Ook in en voor de kerk kreeg de geschiedenis van Kuinre en van de KU 11 op aantrekkelijke wijze aandacht, onder meer met fotoreportages. Velen hebben in de kerk genoten van de welluidende koorzang, terwijl buiten de historische scheepsbouwtechniek werd getoond met een demonstratie gangen buigen.

De viskraam met klassiek gerookte poon benadrukte eveneens Kuinre’s Zuiderzee-verleden en had over belangstelling niet te klagen.
Inmiddels waren ook enkele VEHH-leden zonder boot gearriveerd: Cobi Lindenbergh, Bernhard en Petra Kües en Menno ter Braak. Ook de onvolprezen Fred Jacobs en Hanny Hazewindus waren aanwezig.
Toen nam onze voorzitter onder veel publieke belangstelling het woord om namens Royal Huisman en de VEHH een plaquette ter bevestiging in de KU 11 te overhandigen aan de voorzitter van SKIP, Aize Kijlstra. Met een fles champagne onderstreepte hij het feestelijke karakter van dit moment.

In zijn toespraak noemde Henny Hazewindus het eeuwfeest van een houten boot een unieke gebeurtenis en het resultaat van de hoge kwaliteitsnormen bij zowel de bouw als bij het onderhoud.

VEHH12 7

Namens SKIP reageerde Aize Kijlstra met een woord van dank, ook voor de fraaie opluistering door de VEHH-vloot van het eeuwfeest. Hij noemde de KU 11 met de daarmee georganiseerde excursies één van de meest zichtbare en succesvolle activiteiten van de stichting.
In de loop van de middag is de Huismanvloot in kiellinie achter de KU 11 naar het terrein bij de feesttent gevaren, waar tijdens een bijeenkomst voor genodigden na enkele toespraken werd genoten van een uitgebreid buffet en de nodige vloeibare verfrissingen, begeleid door toepasselijke accordeonklanken.

Dankzij het aangename gezelschap en het nog steeds fantastische weer was het een prettig verblijf daar langs de waterkant.

Na een diepe nachtrust in de stilte van Kuinre (de kerkklok zwijgt tussen 22 en 07 uur) werden zondagochtend voorbereidingen voor het vertrek getroffen, zoals masten strijken en – op een enkele boot – het zorgvuldig demonteren van ingewikkelde dektentconstructies.
Ook nu had SKIP weer aan alles gedacht en kreeg elk bemanningslid een voedzaam lunchpakket uitgereikt. Bovendien was in de planning rekening gehouden met de mogelijke behoefte aan kerkbezoek.
De KU 12, de Zwalker en de Phoenix kozen vervolgens voor de richting Ossenzijl, Weerribben en verder, terwijl de Tob Nooit op tijd richting Friesland ging om op weg naar huis Medemblik te halen.

De KU 11, met volledige SKIP-bemanning, vertrok om 11 uur samen met de Vrouwe Anna Margaretha, het schouwtje, de Bruintje Beer en de Stormvogel richting Friesland. In de sluis van Kuinre uitgezwaaid door SKIP-familie en aanhang.

Het plan om onderweg aan te leggen en gezamenlijk te lunchen moest enigszins worden aangepast, omdat de Vrouwe Anna Margaretha voor de uitgekozen steiger bereikt werd, aan de grond liep. Een boot met diepgang, ook letterlijk. We hebben ons de broodjes daarom al varend goed laten smaken en voor Echtenerbrug afscheid genomen van de KU 11 .

De combinatie van onze zomerreünie met het eeuwfeest van de KU 11 was een succes.

VEHH12 6

Wij danken SKIP en met name Jan Mast en Jelte Mulder en hun gezinsleden voor het vele voorbereidende werk en de perfecte organisatie en uitvoering tijdens dit mooie weekend.

De bijeenkomst van VEHH-leden met hun boten op het water vormt een jaarlijks hoogtepunt voor de vereniging en, gezien hun enthousiasme,  een stimulans voor de betrokkenheid van de leden en donateurs.

Dus volgend jaar weer………. met nog meer!

 

Website Kuinre