Verslag zomerreünie 3 september 2011

Mooi in Langweer

In het eerste weekend van september vond de jaarlijkse VEHH-zomerreünie plaats in Langweer. Met een mooie locatie, mooi weer en een flinke opkomst was het een zeer geslaagd evenement. langweer 2011c

In de loop van vrijdagmiddag meerden de eerste zes boten af aan de buitensteiger van de verenigingshaven bij Langweer. De Staverse jollen Vrouwe Anna Margaretha en Bruintje Beer en de Beulakermeerkruisers Phoenix, Zwalker, Libel en Stormvogel. Op het mooie terrein bij de kop van de haven was een terras ingericht, waar het al snel gezellig werd met de bekende borrels en happen.
‘s-Avonds werd met de 15 aanwezigen gezamenlijk gegeten bij de Italiaan in het dorp. Na de wandeling terug bleek het in de haven al flink donker geworden en zocht het gezelschap de kooien op. Wim Korink had toen zijn logies elders in het mooie Friesland al gevonden. Omdat de afstand naar de sanitaire voorzieningen voor een enkeling wat lang bleek, werd daarvoor de fiets van de havenmeester – met mand en vlag- beschikbaar gesteld. Op miraculeuze wijze is dit vervoermiddel die avond niet te water geraakt.

langweer 2011a 

Op zaterdagochtend, bij de aflevering van verse croissants, bleek dat ook de motorpluut Tob Nooit al sinds vrijdagavond aan de steiger lag. Hoewel toch niet de kleinste houten Huismanboot, was dat bij de terugkeer uit het dorp niemand opgevallen. Nadat in de loop van de ochtend de Beulakers Snip en Otter waren gearriveerd lagen er 9 Huisman-boten langs de steiger, wat terecht de nodige bewonderende blikken en commentaren van passanten opleverde. En ook de fier wapperende Royal Huisman-vlag zag dat het goed was. Na de komst van Cobi Lindenbergh kon het programma beginnen met de gezamenlijke tocht met alle boten naar de molen van Langweer.

langweer 2011j

 

De molen is prachtig gelegen, direct aan de Langweerder Wielen met een eigen aanlegsteiger. Met wat passen en meten lag iedereen al snel aan de steiger, behalve Jan Both, die op enige afstand van de wal een ondiepte had weten te vinden. Dit werd opgelost door de Tob Nooit, die haar naam eer aan deed. Op de molen gaf molenaar Theun Vellinga een interessante uitleg en demonstratie van de mogelijkheden om windkracht op een nuttige manier aan te wenden. Een fraai staaltje van goed doordachte klassieke houten techniek. Als dank voor zijn gewaardeerde rondleiding kreeg Theun een exemplaar van het VEHH-jubileumboek overhandigd.
Intussen waren ook Bernhard en Petra Kües per auto bij de molen aangekomen en werden op de stelling de lunchpakketten genuttigd en genoot het gezelschap van het mooie uitzicht over het meer. Ook de in de molen aanwezige recreatiewoning trok de aandacht van de aanwezigen (zie www.langweerdermolen.nl). Dankzij het prachtige weer met veel zon en steeds minder wind, kon de geplande vermoeiende zeiltocht worden ingekort, zodat we in goede conditie de haven weer konden opzoeken voor een ontspannende verfrissing. En daar werd passend gebruik van gemaakt. Tegen de tijd dat Wijnand Florijn zijn kunsten als chef BBQ ging vertonen, aanvaardde de Libel met An Scholten en Mindert de thuisreis naar Lemmer in verband met de voorspelde weersomslag met onweer en windvlagen.

langweer 2011i

Het bleef tot laat in de avond prachtig zomerweer, waardoor het hele gezelschap buiten op het speciale VEHH-terras aan de haven kon genieten van een uitstekende en omvangrijke BBQ.
En inderdaad, ‘s-nachts sloeg het weer om, wind en regen. Zodat iedereen zich realiseerde hoe goed de reünie ook dit jaar gepland was. In de loop van zondagochtend vertrokken alle boten weer naar hun thuishavens, waarbij ze afhankelijk van richting en route hier en daar nog flink nat geworden zijn, zeggen ze.

De jaarlijkse reünie bleek ook nu weer een belangrijk evenement voor de bijna 30 aanwezige leden en donateurs. Want hoewel allen bij uitstek individualisten zijn – waarom zouden we anders met een klassieke Huisman-boot varen? – zo’n vloot elegant gelijnde boten bij elkaar maakt ieder van ons nog weer enthousiaster.

Volgend jaar weer……….. met nog meer!

 

Met krab- en schuurgroeten,

Eddy