Over het onstaan van de VEHH

Het ontstaan van de VEHH
Heel vaak als een groepje mensen met een gelijk gerichte doelstelling bijeen zijn, wordt de kiem gelegd voor de oprichting van een vereniging. Zo is ook de VEHH ontstaan. Die kiem werd in het voorjaar van 1992 gelegd door Coby en Pieter Lindenbergh naar aanleiding van de 60-ste verjaardag van hun Staverse Jol “Bruintje Beer”. Zij wilden dat feestelijk vieren en zochten daartoe contact met, toen nog, de Overijsselse jachtwerf Huisman die Bruintje Beer gebouwd had.
vehh_onstaan1_St. Jol Bruintje Beer Wolter Huisman delegeerde eventuele medewerking aan zijn dochter Alice, die dat soort dingen professioneel aanpakt en, als adviseur van de werf annex manus-van-alles, werd ik aangetrokken als verbindingsman. Wij vormden een perfect team dat een vlekkeloze reünie organiseerde van ooit door jachtwerf Huisman gebouwde houten zeilboten. Niet alleen met de jarige Bruintje Beer, maar ook de eveneens 60-jarige grundel “Windekind”, de inmiddels 90-jarige zeepunter KU(inre) 11, 6 Beulakkermeerkruisers, 2 andere Staverse jollen en een origineel skûtsje waren erbij. Bovendien nog een aantal klassieke jachten. Wolter Huisman werd benoemd tot admiraal en, in bijpassend uniform, op de Bruintje Beer staand, nam hij op een zonovergoten Beulakkerwiede een vlootschouw af van alle in kiellinie varende en officieel groetende jachten. Een daverend feest besloot de reünie. In het Slotbericht, het laatste van 6 voortgangsberichten werd terecht geschreven over “een dag met een gouden rand” en “de gedachte komt al gauw op een dergelijk festijn nog eens te organiseren”. Welnu, dan richt je toch een vereniging op! Daartoe gingen Coby en Pieter Lindenbergh, Ruud de Vries, Henny Hazewindus, Jakob Hidding en ik aan de gang om de doelstelling , de verenigingsstatuten en een huishoudelijk reglement te ontwerpen. De resultaten daarvan werden op 23 april 1994 tijdens een eerste vergadering aan de eigenaren van houten Huismanboten voorgelegd. Een voorlopig bestuur werd gevormd, de contributie werd vastgesteld, er werd een verenigingswimpel (met gouden kroontje) ontworpen en er werd – veelbetekenend — een activiteitencommissie ingesteld. (Zonder een commissie kan een vereniging toch niet bestaan) Alle op- en aanmerkingen werden uitvoerig besproken en verwerkt.
Tevens werd de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering bepaald op 8 oktober 1994. Op deze ALV werd als bestuur gekozen: Ruud de Vries, voorzitter, Coby Lindenbergh-Hoekveen, secretaris, Pieter Lindenbergh, penningmeester en als bestuursleden Jakob Hiddingh en Jan Both. Toegevoegd aan het bestuur als verbindingsman naar de werf werd ikzelf.

vehh_onstaan2_St. Jol BolsterGezegd mag worden dat de VEHH vanaf die eerste vergadering op 23 april 1994 op keurige wijze is bestuurd. Tweemaal per jaar vond een algemene ledenvergadering plaats; tussendoor enkele bestuursvergaderingen en er werden in de zomerperiode een aantal geslaagde evenementen georganiseerd. Ook werd onder meer een botenpaspoort ingesteld om het cultuur-historische belang van de boten te onderstrepen. Met dit paspoort werd (en wordt) de authenticiteit van de door Jachtwerf Huisman gebouwde boot vastgelegd, inclusief afmetingen en kenmerken.
Een foto van de boot completeert het paspoort.
Uit dit alles mag blijken dat de VEHH terecht werd opgericht. Deze website kan daarvan eveneens getuigen.

-F.A.Jacobs