Doelstelling

Doelstelling

foto vloot kl

Het doel van de vereniging is de inventarisatie en het gezamenlijk in de vaart houden van de door de werf Huisman in de Ronduite gebouwde houten boten.

 

Deze doelstelling geldt ook voor enkele stalen boten die daar destijds door de werf zijn gebouwd.Activiteiten
De vereniging houdt tenminste 1 maal per jaar een Algemene Ledenvergadering en organiseert jaarlijks een evenement op het water.