Terecht in Loosdrecht

Verslag van de VEHH-reünie op 8, 9 en 10 juli 2022

Jaren geleden was er ook al eens het plan om onze jaarlijkse reünie centraler in het land te organiseren.
Toen ging het om de Braassem en de Westeinder, de thuiswateren van Ton en Annelies Godri en van Lucas en Liesbeth Brühl.
Het doel was meer leden te bereiken, voor wie het noorden per boot vaak ver weg lijkt.
Bij de aanmeldingen bleek toen dat de meeste deelnemers toch weer uit het noorden zouden komen. Reden om de locatie destijds dan maar noordwaarts te verplaatsen.
Dit jaar was het dan zover. We wilden het nu niet proberen, maar gewoon doen.
Het werd Loosdrecht, centraal gelegen watersportplaats bij uitstek. Samen met ons locale lid Dick Thijs werden de mogelijkheden verkend en viel de keuze op de prachtige jachthaven van ‘De Vrijbuiter’.
Centrale ligging in het land kan per boot overigens toch nog een flinke vaartocht van minimaal een dag en tot wel vier dagen vanuit Friesland betekenen.
Met de auto is het niet veel meer dan een uur.
En dat bleek gevolgen te hebben.
Na aanvankelijk 8 tot 10 aanmeldingen met boot, kwamen er vrijdag 5 boten naar Loosdrecht. Daarbij 2 boten van één lid en een ‘bastaard’, nl. geen Huisman-boot.
Maar het was een mooie rijtje aan de steiger:

De ‘Tob Nooit’, altijd onmisbaar als rondvaartboot en buurtkroeg. Ton en Annelies hadden bovendien de ‘Roerdomp’ aan het lijntje met het tuig van de ‘Phoenix’.
Zo maakten de boten van onze eerste 2 voorzitters Ruud en Henny weer deel uit van de houten Huismanvloot.
Dan de ‘Zwalker’ van Lucas, voelt zich overal thuis en dus ook in Loosdrecht.
Dat de Zora van Dick en Sia Thijs als eerste aan de steiger lag spreekt vanzelf, zij ligt altijd op Loosdrecht.
En de stalen schouw ‘Good Goan’ van Peter en Heleen van der Ree, als enige de tocht over water vanuit Eernewoude in Friesland gemaakt. Het ruimte- en comforteffect?
Zaterdag kwam er nog een Beulakermeerkruiser, ergens aan de Loosdrechtse Plassen ontdekt door Dick. Natuurlijk heeft hij de eigenaar uitgenodigd met ons mee te zeilen en wellicht hebben we er een nieuw lid bij.

Op vrijdag werd er geborreld en bijgepraat.
De grote Royal Huisman-vlag wapperde boven de starttoren en de geserveerde pasta-maaltijd was even verrassend als maagvullend.

Zaterdagochtend hield Dick, als gastheer, onze croissant-traditie in ere.
In de loop van de ochtend arriveerden de deelnemers per auto.
Wim Korink was de eerste en zag de ‘Tob Nooit’ al van ver aan de steiger liggen. Hij voelde zich meteen thuis.
Wijnand Florijn en Carole zeilen nu in plastic op ruim water, dus naar het Loosdrechtse Plasje per auto.
Ruben Bonsink vond tussen zijn globetrotter-avonturen even tijd voor een dagje VEHH.
En Erik en Marrit Schenk, vaste deelnemers met boot, maar nu even niet: de ‘Otter’ lag bij de Jong in Joure voor een restauratie.
Voor Bernhard en Petra Kües was de afstand reden om per auto rechtstreeks naar Loosdrecht te komen en ‘Riekje’ in Giethoorn te laten.
Livia van der Meulen arriveerde met 2 grote tassen met lekkere hapjes voor later op de dag.
En tenslotte kwam Liesbeth Brühl samen met vriendin op de fiets vanuit Amsterdam.
Ook waren er enkele afmeldingen in verband met ziekte, niet ernstig, wel belemmerend. Dit betrof Adriaan Boone en dus was ook Ko Onderdijk afwezig. Harm en Sandra te Wies kwamen door ziekte niet met de camper vanuit Portugal.
Bij de koffie met door Dick en Sia geregelde Loosdrechtse turven (lekker en voedzaam) sprak Eddy een kort welkomstwoord tot de ruim 20 deelnemers
Hij kondigde daarbij ook aan dat tijdens de ledenvergadering in het najaar (datum volgt) naast de reguliere agendapunten gesproken gaat worden over de bestuurssamenstelling en over de toekomst van onze vereniging.
Het zeilprogramma is vandaag geen wedstrijd, maar een verkenningstocht over de voor de meeste deelnemers onbekende Loosdrechtse Plassen.
Het weer is prachtig en met zon en een lekkere wind steken we van wal.

Met de nodige omtrekkende bewegingen zetten we koers naar één van de vele eilandjes, waar we afmeren in de luwte. Daar wordt ons een heerlijke lunch geserveerd, met luxe broodjes, gekoelde dranken, veel fruit en chocola….
Een bijzonder geslaagde actie van het horeca-team van ‘De Vrijbuiter’.

Omdat er toenemende wind is aangekondigd, worden er wat rifjes gelegd en de tocht wordt voortgezet. Met ruime wind varen we ontspannen rond, tot plotseling de wind stevig aantrekt.
De koers terug naar de haven is hoog aan de wind en dat leidt tot veel genieten en soms wat gemekker.
Rond 5 uur is iedereen terug in de haven.
Daar zijn inmiddels ook Rob Bodenhorst en Mady Storm de Grave aangekomen. Zij weten dat er na het zeilen nog een paar gezellige uren aanbreken. Mady nu zonder ‘Bruintje Beer’, de mooie Staverse jol ligt al een tijdje te koop voor een heel redelijke prijs. Dat moet toch eens tot een nieuw of hernieuwd VEHH-lid leiden!
De kuip van de gastvrije ‘Tob Nooit’ is weer goed bezet en met drankjes en hapjes – en de lekkerste kersen ooit van Mady – genieten we na van een prachtige dag.
‘s-Avonds is er op het terras van de Vrijbuiter een prima, uitgebreide en gevarieerde barbecue, waarbij ook Jeroen en Luset Dirne nog aanschuiven. Helaas konden ze niet genoeg tijd vrijmaken om met de ‘Snip’ te komen.

Er gaan 3 kaarten rond, waarop alle aanwezigen Cobi Lindenbergh, Jan Both en Mindert van der Vlugt kunnen groeten.
Met de koffie komt er een eind aan deze mooie dag.
In een slotwoordje bedankt Eddy Ton en Annelies Godri voor hun altijd gastvrije ontvangst aan boord en hij dankt ook Dick en Sia Thijs voor hun rol bij de voorbereiding van deze zeer geslaagde reünie.
De auto-deelnemers gaan naar huis en de boot-bemanningen vertrekken zondag – of later – richting de thuishavens. Met mooie herinneringen aan

het verre Loosdrecht!

* De foto’s zijn zoals altijd gemaakt door Bernhard Kües. Voor meer foto’s, kijk op de fotopagina!